G-Code geluid

Mijn printer staat niet in dezelfde kamer waar ik het meest aanwezig ben.
Het gebeurt af en toe dat ik dan denk: Is de print nog niet klaar?
Dan ga ik kijken en merk dat de print klaar is en de printer al gans is afgekoeld.
Stom…… ik wist het niet.
Dus maar even opzoeken hoe we dit kunnen oplossen.

2 voorwaardes moeten vervuld zijn: je printer moet over een LCD-scherm beschikken met ingebouwde buzzer en je firmware moet een M300 commando aanvaarden.

De code in het endscript van mijn Prusa Mk2s ziet er zo uit:

M106 S0 ; turn off cooling fan
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G1 F1000.0 ; set feed rate
G1 E-3 ; retract
(—home X Y Z —)
G91; set relative position
G1 Z5 F3600; move Z up 5 mm from last position (that way no risk on crashing on printed piece)
G90; set absolute position
G1 X5 F3600; move X to position 5 mm (away from center of the bed)
G1 Y195 F3600; move Y to position 195 mm (away from center of the bed)
M84 ; disable motors
(— play sound at end of print —)
M300 S440 P200; beep at end of print
M300 S660 P250; beep at end of print
M300 S880 P300; beep at end of print

De laatste 3 lijntjes met de “M300” zorgen ervoor dat de printer geluid maakt bij einde printen.

Voor meer info: G-code RepRap

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial